Vienna ad Zentam servata MDCLXXXXVII

Ernst Rüdiger von Starhemberg tábornagy unokaöccse, Guido von Starhemberg gróf a török által ostromolt Bécs 1683-as védelme során tűnt ki, majd pedig Savoyai Jenő herceg mellé szegődött az Oszmán Birodalom elleni harcokban. A zentai csatában a császári sereg bal szárnyát vezetve jelentősen hozzájárult a csata kimeneteléhez. A bécsi háborút követően részt vett a spanyol örökösödési háborúban, valamint a Rákóczi-felkelés elfojtásában. VI. Károly német-római császár által előbb Katalónia, majd pedig Szlavónia helytartója, alkirálya lett. Katonai sikereit grófi címmel jutalmazták.