Vienna ad Zentam servata MDCLXXXXVII

1686-ban Jovan Popović Tekelija Buda visszafoglalásánál katonaként jeleskedett. 1697-ben a zentai szerb helyőrség kapitányaként személyesen vitte a hírt Savoyai Jenő hercegnek, hogy az oszmán sereg megkezdte az átkelést a Tisza folyó zentai szakaszán. A zentai csatából jelentősen kivette a részét, és terepismeretével döntően befolyásolta a csata kimenetelét. A győzelmet követően, katonai érdemeinek köszönhetően, az aradi székhelyű Marosi határőrvidék  kapitányává léptették elő. Feladatai közé tartozott az aradi vár felépítése, illetve a település fejlesztése. A későbbiekben Jovan Popović Tekelija bátran harcolt Temesvár, valamint Kecskemét ostromakor is. 1706-ban Tekelija és családja nemesi címet és címert kapott.