Vienna ad Zentam servata MDCLXXXXVII

Savoyai Jenő XIV. Lajos francia király udvarában nevelkedett. Édesanyja királyellenes nézetei miatt kegyvesztetté vált, ami katonai jövőjét is befolyásolta. A francia elutasítás után Bécsbe ment, és szolgálatait I. Lipót császárnak ajánlotta fel. Alacsony termete és sovány testalkata ellenére bátorsága és hadvezéri tehetsége hamar megmutatkozott. Első katonai sikereit az 1683-as bécsi ostrom idején aratta, és ezt követték a budai, a mohácsi majd a belgrádi győzelmek. Az utolsó csatában megsebesült, de már 1689-ben visszatért. Később részt vett a kilencéves háborúban, majd 1697-ben Zentánál ismét a törökök ellen harcolt. A zentai győzelem katonai hozzáértésének legjobb példája, amely tartós elismerést és dicsőséget, valamint hercegi címet eredményezett számára.