Vienna ad Zentam servata MDCLXXXXVII

II. Musztafa szultán trónra lépését követően 1695-ben szembesült a jelentős közép-európai területek elvesztésének következményeivel. Gazdasági, katonai és belső politikai törekvéseit az Oszmán Birodalom Kárpát-medencei hódításainak szentelte. Népes hadsereget toborzott, melyet ő maga irányított. A Német-római Birodalom ellen vezetett hadjárat kezdeti sikerei, a lugosi és a hetényi csata, valamint Lippa és Temesvár bevétele után a szultán azon törekvései, melyekkel az oszmán hódoltságot kívánta visszaállítani ezeken a területeken, megsemmisülni látszott. Az 1697-es zentai vereség pedig végérvényesen ellehetetlenítette II. Musztafa szultán azon ambícióit, hogy újrarajzolja az Oszmán Birodalom északi határvonalait. Vesztes csatáit követően 1699-ben a karlócai békeszerződés aláírására kényszerült.