Vienna ad Zentam servata MDCLXXXXVII

Heister gróf már fiatal korában megismerkedett a hadviselés rejtelmeivel, hiszen édesapja, Gottfried von Heister báró az Udvari Haditanács alelnöke volt. Katonai rátermettségével és bátorságával hamar kitűnt társai közül. 1683-ban részt vett Bécs védelmében, majd pedig 1689-ben a Balkánon harcolt, ahol felszabadította Batočinát és Ništ. A zentai csatában a császári haderő jobb szárnyát vezette. Későbbi feladata a magyarországi császári csapatok fővezéreként Bécs védelme és a Rákóczi-szabadságharc leverése volt. 1717-ben részt vett Belgrád elfoglalásában. Katonai sikereiért és a Német-római Birodalom hadászati eredményeihez való hozzájárulásáért grófi címet és kastélyt kapott szülővárosában – Kirchberg an der Raabban.