Vienna ad Zentam servata MDCLXXXXVII

Гвидобалд фон Штаремберг истакао се у одбрани Беча 1683. године помажући свом рођаку Ернсту Ридингеру фон Штарембергу, након чега решава да прати Евгенија Савојског у походима против Османлија. Код Сенте дао је одлучујући допринос победи над султановом војском, предводећи лево крило аустријске војске. Након Бечког рата ангажује се у Рату за шпанско наслеђе као и у борби против устаника Фрање Ракоција у Угарској. Постављен је за управитеља Каталоније и касније гувернера Славоније од стране цара Карла VI. За своје војничке и управитељске заслуге стекао је титулу грофа.